HGW Noëlle Pameijer

Zoek je informatie over handelingsgericht werken (HGW) of handelingsgerichte diagnostiek (HGD)? Dan ben je hier op de juiste plek! Op deze site vind je alle boeken en kun je de meest recente bijlagen van het gele HGW-boek downloaden.

Ga naar HGW

De zeven uitgangspunten van HGW en HGD zijn:

1. De werkwijze is doelgericht
2. Het gaat om wisselwerking en afstemming

Ga naar HGW

3. Onderwijsbehoeften van kinderen staan centraal
4. Leerkrachten maken het verschil, ouders doen er evenzeer toe
5. Positieve aspecten van leerlingen, leerkrachten en ouders zijn van groot belang

Ga naar HGD

6. Schoolteams, leerlingen, ouders en ondersteuners werken constructief samen
7. De werkwijze is systematisch en transparant (planmatig)

Ga naar Ouders en kinderen