Bijlagen gele boek

B.0. Overzicht bijlagen juli 2019

B.0.1.Voorgeschiedenis boeken HGW.HGD

B.1.1.Driehoek in powerpoint

Figuur 2.1. HGW 3 niveaus (blz.63)

B.2.1a.Verkort reflectieschema team

B.2.1b.Reflectieschema leerling

B.2.1c.Voorbeeld Reflectieschema HGW

B.2.1d. Leesopdracht H.2

B.2.1e. Leesopdracht Tabel

B.2.1f. Leesopdracht Mindmap

B.3.1. Checklists leerkrachtvaardigheden

B.3.2. Universeel Design for Learning (UDL)

B.3.2a. Plaatje UDL Engelstalig

B.3.3. Motivationele overtuigingen

B.3.4. Drie methodieken

B.4.1. Praatpapier kindgesprek

B.4.2. Praatkaart

B.4.3. Format kindplan

B.4.4. Wat zeg jij ervan_

B.4.5. Organisatie kindgesprekken

B.5.1. Ouderbetrokkenheid 3.0

B.5.2. Tips ouders

B.5.3. Checklist Ouders ondersteunen onderwijs.pdf

B.5.4. Uitnodiging startgesprek

B.5.5. Wat te doen als

B.5.6. BSM. Ouderbetrokkenheid en rol directie.7. 2021.4-7.pdf

B.5.6. Opdrachten H.5

Figuur 6.1 HGW-cyclus (blz. 189)

B.6.1. Dekker en administratie

B.6.2. Goede toets

B.6.3. Smarti

B.6.4. Voorbeeld opzet groepspresentatie

B.6.4b. Groepspresentaties SBO Toekomst

B.6.5. LBBO. Doorontwikkeling HGW

B.6.6. Voorbeelden overzicht en plan

B.6.7 Voorbeeld Weekplanning Vlasbloem

B.6.7b.Voorbeelden mickey mouse in de praktijk.pdf

B.6.7c Mickey Mouse Model Leerling

B.6.8 Format overdracht

B.7.1. LBBO.Doubleren

B.7.2. Leerlingbespreking

B.7.3. Leerling, wat zeg jij ervan_

B.7.4. Jeugdgezondheidszorg

B.7.5a. Visualiseren met cirkels

B.7.6. Kenmerken kind, onderwijs, opvoeding

B.7.7a. Beroepsethiek en privacy

B.7.7b. Ouders.gezag.scheiding

B.7.7c. Onderwijs en Jeugdhulp (NJI, 2017)

B.7.7d. NIP.NVO.Privacy

B.7.8. Onderzoek MDO

B.7.9a. Leidraad voorzitter MDO

B.7.9b. Leidraad voorzitter OT

B.7.9c. Visual 3 cirkels.pdf

B.7.10. Fasen HGD

B.7.11. HGD en intelligentieonderzoek

B.7.12. HGD en labels

B.7.13. Kern OPP

B.7.14. OPP regulier PO

B.7.15. OPP SBO en SO

B.7.16. Kijkwijzer OPP

B.7.17. OPP is meer dan IQ en LR

B.17a. Ontwikkelingsperspectief-trap. JSW 2019

B.7.18. TLV SWV Unita

B.7.19. Ondersteuningsroutes NJI

B.7.20. Voorbeeldmail bevestiging MDO

B.7.20.a.Voorbeeldmail bevestiging voorbereiding overleg

B.7.20.b Gouden mail VO + vragenlijst leerling

B.7.20c. Gouden mailtje PO. Voorbeeld.pdf

B.8.1. Professioneel kapitaal

B.8.2. Vrije actoren

B.8.3. Beeldmateriaal HGW (2022).pdf

B.8.4. Piramide Kim

B.8.5. Voorbeeld Reflectieschema HGW

B.8.6. Succesfactoren

B.8.7. Voorbeeldopdrachten HGW

B.8.7.a.PCBO Opdracht Coalitie 2019

B.8.8. Professionele leergemeenschap

B.8.9. JSW 2015. Doorontwikkeling HGW

B.8.10. JSW Onderwijskwaliteit

B.8.11. HGW en OGW

B.8.12a. HGW en TOM

B.8.12b. Schema Duurzaam perspectief Kroosduiker

B.8.13. JSW 2014. Vragen HGW1

B.8.14. JSW 2014. Vragen HGW2

B.8.15. Kwaliteitskaart Alan Turingschool

B.8.16.JSW.2018.Overdracht HGW.NP

B.8.17. JSW 2019. Groepsplannen

B.8.18.JSW 2019.Elk kind handreiking

B.8.19. Checklist-HGW-implementatie.pdf

B.8.20.Tips Implementatie en Borging HGW.pdf

Wil je weten wat Noëlle voor jou, je school, bestuur of samenwerkingsverband kan betekenen? Ga dan naar het contactformulier en stel je vraag.

Ga naar contact