HGD

Onderwijs

Voorwoord HGD Onderwijs

Inhoud HGD Onderwjs

Boekbespreking Kind&Adolescent HGD-2015

Kwalitetskaart Diagnostiek

Leerlingen betrekken bij passend onderwijs (De Pedagoog dec 2021)

Voorbeelden van kennismakingsbrieven en kindbrieven (ter inspiratie)

Article 1. AFI. 7 principles + 5 stages (ISPA, Pameijer, 2016)

Article 2. AFI-light in an MDT (Pameijer, 2022)

Article 3. Assessment & Intervention (ECP, Pameijer, 2017)

Article 4. Exploration AFI-model in Irish context (EPiP, Slattery e.a., 2021)

Article 5. Explorationassessment for intervention model in Irish educational psychological context (MIC, Slattery, 2019)

Article 6. Needs-Based-Assessment (ECP, Pameijer, 2006)

Article 7. Zweeds onderzoek HGD in teams (Hallengren et al, 2022).pdf

HGD en labels (notitie maart 2022)

1. VERKORT Reflectieschema Uitgangspunten HGD (2020)

2. Verkorte Analyseschema’s 5 fasen HGD (2020)

3. Checklist HGD Implementatie.pdf

A. Ondersteuning HGW/HGD zichtbaar maken

B. Visualiseren in de basis

Jeugdzorg

Cover

Flap

VOORWOORD ‘HGD in de JZ & JGGZ’ (2024)

Overzicht downloads HGD in de JZ & JGGZ

DL 2.1 Checklist effectief pedagogisch-didactisch handelen van leraren (HGD PO en VO)

DL 3.1 Uitleg visualisatie 3 cirkels voor ouders en kinderen

DL 5.1.a Observatiefolder regulier en speciaal basisonderwijs

DL 5.1.b Observatiefolder voortgezet (speciaal) onderwijs

DL 5.1.c ABC-schema

DL 6.1 Inspiratielijsten opvoedbehoeften (Klooster & Rijsbergen, 2023, m.m.v. Runeman)

DL 8.1.a Samenvatting uitkomsten evaluatieonderzoek (2013)

DL 8.1.b Uitkomsten evaluatie-onderzoek MDO-trajecten (Algera, 2013)

DL 8.2 Gesprekskaart 1. Stappen overleg.pdf

DL 8.3 Gesprekskaart 2. Aandachtspunten

DL 8.4.a Checklist Onderwijs-ondersteuning door ouders

DL 8.4.b Checklist Onderwijs-ondersteuning voor ouders (al & nog)

DL 8.5 Leidraad-voorzitter

DL 9.2.a Schrijven in Taal voor Allemaal (2021)

DL 9.2.b Schrijven in Taal voor allemaal op maat (2022)

Wil je weten wat Noëlle voor jou, je school, bestuur of samenwerkingsverband kan betekenen? Ga dan naar het contactformulier en stel je vraag.

Ga naar contact