Ouders & kinderen

Cover Met plezier naar school (2021)

Flaptekst

Voorwoord en Leeswijzer

Folder Arabisch Met plezier naar school

Folder Engels Met plezier naar school

Folder Nederlands Met plezier naar school

Folder Pools Met plezier naar school

Folder Turks Met plezier naar school

Download 0. Overzicht downloads (mei 2021)

DL 1.1. Ouderbetrokkenenheid een hype (JSW,2013)

DL 1.2. Checklist Onderwijs Ondersteunen

DL 3.1. Checklist Voorbereiding Startgesprek

DL 3.2a. Tips Zomervakantie

DL 3.2b. Gratis apps kinderen

DL 3.3. Checklist Voorbereiding Voortgangsgesprek

DL 3.4. Checklist Voorbereiding Overdrachtsgesprek

DL 4.1. Tien Aandachtspunten Speciaal Gesprek

DL 5.1. Checklist Stappen MDO

DL 5.2. Mail voorbereiding MDO

DL 5.3. Vragenlijst Kind PO Voorbereiding MDO

DL 5.4. Vragenlijst Kind VO Voorbereiding MDO

DL 5.5. Kind versie drie cirkels

DL 5.6. Relatie tussen Behoeften

DL 6.1 Checklist Intake HGD

DL 6.2a. Artikel ‘Alleen label als bijdraagt aan inzicht én uitzicht (Balans Magazine 2019)

DL 6.2b. Onderbouwing artikel labels Balans Magazine (2019)

DL 6.3. Checklist voordelen en nadelen labels

DL 6.4. Checklist Plan van Aanpak

DL 6.5. Document Op school blijven zolang overstappen zodra

DL 6.6. Plan voor gedrag met houvast school en thuis voorbeeld

DL 6.7. Houvast bij zoeken andere school

DL 6.8. Balans Checklist schoolkeuze voor ouders

DL 6.9. Tips Ouders Thuisonderwijs SWV De Eem

Webinar OOG (11.3.2021)

Interview Samen Sterk

Kwaliteitskaart Relatie leerkracht, leerling, ouders

Ouderbetrokkenheid 1. JSW 2013.pdf

Ouderbetrokkenheid 2. JSW 2013.pdf

School en Ouders 1. HJK 2013.pdf

School en Ouders 2. HJK 2013.pdf

Beter-Begeleiden-2019.Samenwerken met ouders.van-nee-naar-mee

Balans Interview

Balans dec 2018 Noëlle Pameijer

Gesprek Kind

Ervaringen cursus Samen Sterk

Balans Q & A Pameijer. dec 2017.pdf

1. Artikel Balans over Labels 2019.pdf

2. Onderbouwing artikel Labels in Balans juni 2019

3. Checklist voordelen en nadelen label

Regiosymposia Balans 2020.NP3

1. Voorbeeld Uitnodiging Startgesprek door School

2. Voorbeeldmail bevestiging School overleg met professionals

3. Voorbereiding gesprek op school met je kind

Interview ‘Met plezier naar school!’. Balans Magazine 1.2021.pdf

Voorbeeld afspraken school-ouders.Pietje.pdf

Wil je weten wat Noëlle voor jou, je school, bestuur of samenwerkingsverband kan betekenen? Ga dan naar het contactformulier en stel je vraag.

Ga naar contact