Over Noëlle

Curriculum Vitae

Noëlle (1959, Verenigde Staten) studeerde klinische ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Ze werkte daarna bij een kinder-psychiatrisch centrum (geaffilieerd met Harvard, Boston), in de Bascule (voorheen GPI, Amsterdam) en aan de Universiteit van Nijmegen (docente diagnostiek). In 1996 ontving zij de NIP-junior onderscheiding voor bijzondere verdiensten voor de psychologie. Van 2000 tot 2017 werkte zij in de Annie M.G. Schmidtschool, een school voor speciaal basisonderwijs.

Sinds 2000 is Noëlle als school-, GZ- en kinderpsycholoog werkzaam bij Stichting Elan in Onderwijs www.stichtingelan.nl en samenwerkingsverband Passend Onderwijs Unita www.swvunita.nl

Zij ondersteunt leerlingen, leerkrachten en ouders, verricht samen met hen HGD, ze werkt als trajectbegeleider volgens de principes handelingsgericht arrangeren (HGA). Daarnaast ondersteunt Noëlle scholen bij de implementatie van HGW en ouderbetrokkenheid. Zij schreef boeken over HGW in het basis- en voortgezet onderwijs en over HGD in de jeugdzorg en het onderwijs. Samen met het Ouderplatform Gooi e.o. en 30 ouders schreef zij het boek “Samen Sterk: Ouders & School”. Zij geeft trainingen, cursussen, workshops en lezingen over HGW, HGD en HGA in Nederland en Vlaanderen. Zij werkt samen met de Vlaamse stuurgroep HGW/HGD www.handelingsgerichtwerken.be. Anneleen Denys, Benedikte Timbremont en Hugo van de Veire vertaalden het gele HGW-boek naar een Vlaamse versie. Zie Acco Vlaanderen.

Voor de Vlaamse kennisclips over de uitgangspunten HGW, zie Kennisclips HGW

Kwaliteit in Nascholing

Noëlle geeft trainingen, cursussen, workshops en lezingen over HGW, HGD en HGA. Dit doet zij voor schoolteams, besturen, samenwerkingsverbanden en onderwijsondersteuners, op studiedagen en congressen. Deze activiteiten zijn altijd op maat en interactief, passend bij de vragen, behoeften en wensen van de deelnemers. In overleg worden de doelen, opzet en werkvormen en de opdrachten voorafgaand en tussen de bijeenkomsten bepaald. Er zijn ook NIP- en NVO-geaccrediteerde cursussen ‘HGD in het Onderwijs’ voor schoolpsychologen en orthopedagogen (2 of 3 dagen), zowel incompagny als open inschrijving. Noëlle ondersteunt ook handelingsgerichte implementatietrajecten en ze traint trainers HGW, HGD en HGA.

Ze werkt daarbij samen met onder andere:

Foto’s & filmpjes

Foto Noelle Pameijer (Dorieke Fotografie, 2021)

Presentatie ‘Ouderbetrokkenheid en Welbevinden’ (Noëlle Pameijer, NPO, 2022)

Lezing ‘Labels in het onderwijs?’ (Noëlle Pameijer, ZonderZorg, april 2022)

Warme Handelingsgerichte Overdracht PO-VO. Presentatie Noëlle Pameijer (Koers VO, juni 2022)

Digitale cursus HGW bij E-WISE

Leraar 24. HGW en kind-gesprekken

Filmpje Handelingsgericht arrangeren op school

Filmpje Elan & Expertisecentrum

Web-lezing ‘Drukke, dwarse en dromerige leerlingen en HGW’

Filmpje SWV Unita

Filmpje Noëlle Pameijer, Samenwerken aan Schoolsucces (Uitgeverij Acco, 2020)

Vlaamse podcast HGW (2020)

Interviews

Interview Nieuwsbrief Unita

Interview Simone van Dijk

Intervieuw POM

Interview LBRT

Interview HGA in TIB

Wil je weten wat Noëlle voor jou, je school, bestuur of samenwerkingsverband kan betekenen? Ga dan naar het contactformulier en stel je vraag.

Ga naar contact